+48 781 449 444 ul. Nowowiejskiego 48, 82-200 Malbork

Search Our Site

Termin badania można ustalić telefonicznie dzwoniąc pod podany niżej numer telefonu lub drogą elektroniczną. Umawiając wizytę pacjent zostanie poproszony o podanie następujących informacji:
 • imię, nazwisko, PESEL, telefon kontaktowy,
 • kto i gdzie wystawił skierowanie (lekarz, jednostka medyczna),
 • jaki jest rodzaj badania (jaka część ciała).

W dniu badania konieczne będzie wypełnienie ankiety o schorzeniach!!!
LEKARZE:
 • Hanna Beyer PWZ nr 5190553 specjalista rentgenodiagnostyki
 • Grażyna Jastalska PWZ nr 4046993 specjalista rentgenodiagnostyki
 • Lucyna Smolarczyk PWZ nr 9624886 specjalista rentgenodiagnostyki

PIELĘGNIARKI:
 • Fryta Karolna pielęgniarka dyplomowana

FIZYK:
 • Ilona Borowska nr dyplomu 5890/MF

TECHNICY RADIOLOGII:
 • Katarzyna Broś technik radiologii,
 • Robert Kępka technik radiologii,
 • Grzegorz Szatkowski technik radiologii,
 • Izabela Zawada technik radiologii,
 • Bożena Matczak technik radiologii,
 • Dorota Jasnoch technik radiologii,
 • Dorota Oresik technik radiologii,
 • Andrzej Tur technik radiologii.
 • Ariusz Warzęcha technik radiologii
 
 

Tak jest bezpieczne. Do chwili obecnej nie znaleziono żadnych negatywnych następstw wywołanych rezonansem magnetycznym. O ile pacjent ściśle współpracuje z osobami przeprowadzającymi wywiad przed badaniem MR i rzetelnie odpowiada na wszystkie pytania zadane w „SKIEROWANIU”, a następnie w „ANKIECIE” przed badaniem, może czuć się w 100% bezpieczny. Dotyczy to także dokładnego przemyślenia przeciwwskazań bezwzględnych i względnych.

Rezonans Magnetyczny wykorzystuje pole magnetyczne o dużym natężeniu wytwarzane przez nadprzewodzący elektromagnes. Po umieszczeniu w magnesie wysyłane są w kierunku pacjenta fale radiowe oddziaływujące z jądrami wodorów (protonami). Protony umieszczone w silnym polu magnetycznym ulegają namagnesowaniu, następnie pochłaniając impulsy fal elektromagnetycznych o częstotliwości radiowej zmieniają parametry magnetyzacji. Po zakończeniu wysyłania fali radiowej protony powracają do stanu pierwotnego same stając się w tym czasie źródłem sygnału radiowego. Sygnał ten, różniący się natężeniem w zależności od rodzaju tkanki, jest przetwarzany przez system komputerowy i przekształcany w obraz medyczny.

Przed wejściem do pomieszczenia aparatu MR zostaniecie Państwo poproszeni o pozostawienie wszelkich metalowych przedmiotów oraz urządzeń elektronicznych w szatni lub pod opieką osoby towarzyszącej. Należy pamiętać o usunięciu z włosów wszelkich metalowych przedmiotów w tym: wsuwek do włosów, klipsów czy metalowych spinek. Panie proszone są o niestosowanie silnego makijażu ponieważ substancje zawarte w kosmetykach mogą powodować artefakty i obniżać jakość badania.
 
Część badań wymaga dożylnego podania kontrastu. W takim wypadku przed badaniem zostanie założony wenflon do jednej z żył przedramienia przez panią pielęgniarkę. Stosowane środki kontrastowe cechuje bardzo mała liczba objawów niepożądanych takich jak ból głowy, objawy gorąca po podaniu środka, a do rzadkości należą reakcje alergiczne.
 
Następnie pacjent wprowadzany jest do pomieszczenia z aparatem i układany na specjalnym łóżku. Po ułożeniu umieszcza się nad badaną okolicą cewkę pozwalającą na dokładniejszy odbiór sygnału wysyłanego z głębi ciała pacjenta, dlatego doskonałej jakości obrazy można uzyskać tylko przy ich zastosowaniu.
 
Wewnątrz aparatu panuje znaczny hałas. Trwa on kilka do kilkunastu minut, potem zanika, by po pewnym czasie pojawić się ponownie. Hałas jest związany z prawidłowym działaniem urządzenia. By złagodzić nieprzyjemne wrażenie, na czas badania pacjent może mieć założone zatyczki do uszu lub słuchawki. Pacjent leży na stole, wsuwanym do tunelu aparatu MR pozostając cały czas, poprzez mikrofon, w kontakcie z personelem. Dodatkowo dostaje do ręki sygnalizator za pomocą którego może w razie potrzeby przerwać badanie!!! Badanie trwa od 20 do 60 minut i w tym czasie wymagany jest całkowity bezruch pacjenta. Badanie nie jest bolesne, a do tej pory nie zostały opisane żadne skutki uboczne tej metody diagnostycznej. Pomieszczenie z aparatem MR jest klimatyzowane, a temperatura waha się w granicach 20-25 °C.

Badanie Rezonansem Magnetycznym w przeciwieństwie do badania Tomokomputerem (TK) nie wykorzystuje do obrazowania tkanek potencjalnie szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Jest to dokładniejsze badanie w obrazowaniu zmian chorobowych położonych w tkankach miękkich, poza kostnych.

Skontaktuj się z nami

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO ul. Nowowiejskiego 48
82-200 Malbork
Tel.: +48 781 449 444

E-mail: rezonansmalbork@wp.pl
Web: www.proscan.malbork.pl